Αρχική Ιχθύες Σελίδα 2

Ιχθύες

Ιχθύες Ελληνικά Αλιεύματα Κατάλογος κυριοτέρων αλιευμάτων των ελληνικών χωρικών υδάτων κατ΄ αλφαβητική σειρά της κοινής ονομασίας τους, κατά τις τέσσερις επίσημες διακρίσεις τους

Συναγρίδα

Η συναγρίδα είναι ένα ψάρι που μπορεί να φτάσει σε αρκετά μεγάλο μέγεθος με μέγιστο μήκος τα 100 εκατοστά και πιο σύνηθες τα 50...

Στήρα

Η στήρα είναι ένα ευμέγεθες ψάρι με μέγιστο μήκος τα 140 εκατοστά, και πιο σύνηθες τα 50 εκατοστά. Μπορεί να φτάσει έως και 10...

Σπάρος

Ο σπάρος είναι ένα μέτριου μεγέθους ψάρι με μέγιστο μήκος τα 28 εκατοστά και πιο σύνηθες τα 13 εκατοστά. Το επιστημονικό του όνομα είναι...

Σμέρνα

Η σμέρνα είναι ένα ψάρι της κλάσης των Οστεϊχθύων. Το επιστημονικό της όνομα είναι Muraena helena και ανήκει στην οικογένεια των μυραινιδών (Muraenidae). Μοιάζει...

Σκορπιός

Οι σκορπίνες ή σκορπιοί ή σκόρπαινες (Scorpaena spp.) είναι ευμεγέθη ψάρια (στην πλειοψηφία τους) των θερμών και εύκρατων θαλασσών. Ανήκουν στην οικογένεια των σκορπαινιδών...

Σκαρμός

Σκαρμός (Synodus saurus)Αυτό το είδος είναι εγγενές σε ένα υποτροπικό κλίμα. Το μέγιστο εγγεγραμμένο μήκος του είναι περίπου 40 εκατοστά. Η κατανομή αυτού του...

Σκαθάρι

Το σκαθάρι είναι ένα μεσαίου μεγέθους ψάρι με μέγιστο μήκος τα 60 εκατοστά και πιο σύνηθες τα 30 εκατοστά.Το επιστημονικό του όνομα είναι Spondyliosoma...

Σάλπα

Η σάλπα ή σάρπα είναι ένα μεσαίου μεγέθους ψάρι με μέγιστο μήκος τα 51 εκατοστά και πιο σύνηθες τα 30 εκατοστά. Το επιστημονικό της...

Σαλάχι

Το σαλάχι ή σελάχι είναι η κοινή ονομασία των υποτρηματικών χονδριχθύων, δηλαδή των χονδριχθύων (ψάρια με χόνδρινο σκελετό) που το σώμα τους είναι νωτοκοιλιακά...

Σαρδέλα

Η σαρδέλα είναι ένα μικρό ψάρι με μέγιστο μήκος τα 27,5 εκατοστά και πιο σύνηθες τα 20 εκατοστά. Το επιστημονικό της όνομα είναι Sardina...