Νομοθεσία για την Ερασιτεχνική Αλιεία σε Γλυκά Νερά

0
2181

Γενική νομοθεσία για την ερασιτεχνική αλιεία εσωτερικών υδάτων στην Ελλάδα.

Το ψάρεμα στα εσωτερικά ύδατα της χώρας μας διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 373/85 (ΦΕΚ 131 Α’), το όποιο τροποποιήθηκε με το προεδρικό διάταγμα Π.Δ. 86/98 (ΦΕΚ 78 Α’ ) «περί αλιείας οστράκων», όπως επίσης και με τις διατάξεις που διέπουν τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1967/2006 «περί των σχετικών μέτρων διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου».

• Η ερασιτεχνική και αθλητική αλιεία στην Ελλάδα σε λίμνες, ποτάμια, παρόχθια οικοσυστήματα, εκβολές ποταμών, λιμνοθάλασσες, καθώς και σε οποιουσδήποτε σχηματισμούς υφάλμυρου και γλυκού νερού επιτρέπεται μόνο από την ακτή με την χρήση καλαμιδιού, αγκιστρωτού εργαλείου, πεταλούδας κ.τ.λ., χωρίς την ύπαρξη παραγαδιού. Απαγορεύεται η αλιεία με κάθε πλωτό μέσο σε κάθε επιφάνεια γλυκού νερού.

• Απαγορεύεται η ερασιτεχνική αλιεία σε μέρη εσωτερικών υδάτων , όπου υπάρχει οργανωμένη αλιευτική εκμετάλλευση και αλιευτικές εγκαταστάσεις/οργανισμοί. Αυτό ορίζεται στις αποφάσεις του διοικητικού οργάνου που ασκεί τις αρμοδιότητες της αλιευτικής διαχείρισης των εσωτερικών υδάτων της Ελλάδας (Π.Δ 99/03).

• Κάθε ερασιτέχνης ψαράς δικαιούται να αλιεύσει έως και 2 κιλά ψάρια συνολικού βάρους ή τρία ψάρια/άτομα σε ένα 24ωρο, ανεξαρτήτως μεγέθους και βάρους (Π.Δ 373/85).

• Η ερασιτεχνική αλιεία διέπεται από τις ρυθμιστικές διατάξεις που ισχύουν και για την επαγγελματική αλιεία (Π.Δ 373/85).

• Απαγορεύεται η πώληση, η εκμετάλλευση και η εμπορία των αλιευμάτων των εσωτερικών υδάτων.

• Απαγορεύεται η αλιεία σε ποτάμια και λίμνες υδρόβιων πτηνών και άλλων ζώων.

• Απαγορεύεται η χρήση πεζόβολου, διχτυών, συρόμενων εργαλείων και καμακιού σαν εργαλεία ερασιτεχνικής αλιείας.

• Απαγορεύεται το ψάρεμα της πέστροφας από 1 Νοεμβρίου έως και 15 Φεβρουαρίου, λόγω ωοτοκίας των ψαριών.

• Απαγορεύεται το ψάρεμα του κορέγονου τους μήνες Δεκέμβριο και Ιανουάριο κάθε έτους.

• Η αλιεία συγκεκριμένων ειδών των εσωτερικών υδάτων της Ελλάδας έχει περιορισμούς, με βάση το μέγεθος, που φαίνονται στον παρακάνω πίνακα. Η μέτρηση, όπως ορίζεται, γίνεται από το ρύγχος, μέχρι και το τέλος της ουράς του ψαριού.

Κατώτατο μήκος σε εκατοστά

  1. 22 ΠΕΣΤΡΟΦΑ
  2. 30 ΚΥΠΡΙΝΟΣ
  3. 30 ΧΕΛΙ
  4. 18 ΠΕΡΚΙ
  5. 20 ΚΟΡΕΓΟΝΟΣ
  6. 15 ΓΛΗΝΙ
  7. 15 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ
  8. 20 ΒΑΡΒΟΣ
  9. 15 ΚΕΦΑΛΟΣ

Από το τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πιερίας ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με την απόφαση 15879/13.01.2012 Αν. Περιφερειάρχη Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και στα πλαίσια της υλοποίησης του εγκεκριμένου Διαχειριστικού Προγράμματος για το χέλι, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η ερασιτεχνική αλιεία χελιού με βολκούς εντός των λιμνοθαλασσών και η διενέργεια αλιείας χελιού με κάθε μέσο και εργαλείο εντός των ποταμών από 1ης Νοεμβρίου μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

πηγή: isea.com.gr

Προηγούμενο άρθροΑπαγορεύσεις Ερασιτεχνικής Αλιείας
Επόμενο άρθροΗ Τεχνική Ψαρέματος Spinning