Νομοθεσία για Ερασιτεχνική Αλιεία

0
2122

Η ερασιτεχνική – αθλητική αλιεία είναι η αλιεία που σκοπό έχει την ψυχαγωγία ή την άθληση και όχι το βιοπορισμό ή την απόκτηση εισοδήματος.

Η ερασιτεχνική αλιεία με σκάφος στη θάλασσα δεν απαιτεί την έκδοση άδειας ερασιτεχνικής αλιείας σκάφους, ούτε της ατομικής άδειας που εκδιδόταν από τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του ν.4256/2014 (ΦΕΚ 92Α΄). Όσον αφορά την ερασιτεχνική αλιεία στα εσωτερικά νερά (λίμνες, ποτάμια, λιμνοθάλασσες και λοιπούς υδάτινους σχηματισμούς γλυκών και υφάλμυρων νερών) , αυτή επιτρέπεται, χωρίς πλωτό μέσο, από την ξηρά. Η ερασιτεχνική – αθλητική αλιεία διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 373/1985 (ΦΕΚ 131 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Π.Δ. 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α΄), καθώς και από τον Καν.(ΕΚ)1967/2006. Πρέπει να αναφερθεί ότι για όλα τα ρυθμιστικά μέτρα που έχουν σχέση με την ερασιτεχνική αλιεία στη θάλασσα αποφασίζει το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αρμοδιότητες αλιείας σε περιφερειακό επίπεδο ασκούν τα Τμήματα Αλιείας των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων. Επιτρεπόμενο μέγεθος αλιεύματος Επιτρέπεται το ψάρεμα ψαριών και κεφαλόποδων από τους ερασιτέχνες (χταπόδια, καλαμάρια, σουπιές, μοσχιοί κ.λπ.) συνολικού βάρους μέχρι 5 κιλά το εικοσιτετράωρο για κάθε ψαρά και πάντα σύμφωνα με τα επιτρεπόμενα ελάχιστα μεγέθη που ισχύουν κάθε φορά (π.χ. ελάχιστο επιτρεπόμενο βάρος χταποδιού 500 γρ., μέγεθος σφυρίδας-ροφού 45 εκ.). Εξαιρείται η περίπτωση που ένα ψάρι μόνο του έχει μεγαλύτερο βάρος.

Πίνακας με τα επιτρεπόμενα μεγέθη εδώ

Η ερασιτεχνική – αθλητική αλιεία διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ 373/85 (ΦΕΚ 131/Α/1985), του Καν. (ΕΚ) 1967/2006, καθώς και από αυτές του Γενικού Κανονισμού Λιμένα, όπως αυτός ισχύει για την περιοχή όπου ασκείται η εν λόγω αλιευτική δραστηριότητα. Η ερασιτεχνική – αθλητική αλιεία είναι η αλιεία που σκοπό έχει τη ψυχαγωγία ή την άθληση και όχι το βιοπορισμό ή την απόκτηση εισοδήματος. Οι ερασιτέχνες αλιείς πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με ατομική ερασιτεχνική άδεια αλιείας που εκδίδεται από τη Λιμενική Αρχή. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι ερασιτέχνες αλιείς που αλιεύουν από την ξηρά (Γενικός Κανονισμός Λιμένα, άρθρο 232).

Στην ερασιτεχνική αλιεία απαγορεύεται η χρήση συρόμενων διχτυών, κυκλωτικών διχτυών, γρι-γρι, δραγών σκάφους, μηχανοκίνητων δραγών, απλαδιών διχτυών, μανωμένων διχτυών και συνδυασμού διχτυών βυθού. Απαγορεύεται επίσης στην ερασιτεχνική αλιεία η χρήση παραγαδιών για άκρως μεταναστευτικά είδη.

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1967/2006, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε:

  • Η ερασιτεχνική αλιεία να διεξάγεται κατά τρόπο που να συμβιβάζεται προς τους στόχους και τους κανόνες των μέτρων διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα.
  • Τα αλιεύματα των θαλάσσιων οργανισμών που προέρχονται από την ερασιτεχνική αλιεία να μη διατίθενται στην αγορά. Ωστόσο, κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατόν να επιτρέπεται η εμπορία ειδών που αλιεύονται σε αθλητικές εκδηλώσεις υπό τον όρο ότι το κέρδος από την πώλησή τους διατίθεται για φιλανθρωπικούς σκοπούς.
  • Να λαμβάνουν μέτρα για τη ρύθμιση της υποβρύχιας αλιείας με ψαροντούφεκο, ιδίως προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 8 παράγραφος 4 του εν λόγω Κανονισμού, σχετικά με το ότι τα ψαροντούφεκα απαγορεύονται εάν χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με υποβρύχια αναπνευστική συσκευή (φιάλη οξυγόνου) ή κατά τη διάρκεια της νύχτας από τη δύση μέχρι την ανατολή του ηλίου.
    Για την έκδοση Ατομικής Ερασιτεχνικής Άδειας Αλιείας ή Ερασιτεχνικής Άδειας Αλιείας Σκάφους, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται στις αρμόδιες Λιμενικές Αρχές
Προηγούμενο άρθροΕτήσιος πίνακας απαγορεύσεων αλιείας
Επόμενο άρθροΕπιτρεπόμενες Τεχνικές Ερασιτεχνικής Αλιείας