Ιχθύες

Μπαλάς

Σώμα οβάλ και συμπιεσμένο. Προφίλ κεφαλής τακτικά κεκλιμένη από τον αυχένα, μάτι πολύ μεγάλο, η διάμετρος του είναι μεγαλύτερη από το μήκος του ρύγχους.Το στόμα είναι χαμηλό και πλάγιο.


Αρκετές σειρές δοντιών, η εξωτερική σειρά είναι η ισχυρότερη, με 4 καλά αναπτυγμένα πρόσθια δόντια (στην άνω γνάθο, ορατά όταν κλείνει το στόμα) και 10 μικρά πρόσθια δόντια (σαφώς μικρότερα) στην κάτω γνάθο.
Χρώμα του σώματος και πτερύγια κοκκινωπό, πλευρική γραμμή πιο έντονο κόκκινο.

Πρωκτικό πτερύγιο με άσπρο χρώμα. κατώτερο περιθώριο του κατώτερου λοβού του πτερυγίου λευκού. Ο χρωματισμός γίνεται πιο έντονος κατά τη διάρκεια της ωοτοκίας.

0 Σχόλια
Κοινοποίηση

HellasFishing

Απάντηση στο σχόλιό σας