Ετήσιος πίνακας απαγορεύσεων αλιείας

0
1289

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

1. ∆ίχτυα κυκλικά (γρι-γρι) νύχτας
2. Αλιεία, εµπορία, διακίνηση Ξιφία

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

∆ίχτυα κυκλικά (γρι-γρι) νύχτας Β.∆. 23/3/53/8-4-53

ΜΑΡΤΙΟΣ

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Αλιεία µε τράτα – βιτζότρατα Κανονισµός

ΜΑΪΟΣ

1.Υποβρύχια ερασιτεχνική αλιεία & ερασιτεχνική αλιεία µε δίχτυα –
παραγάδια
2. Αλιεία µε τράτα – βιτζότρατα

ΙΟΥΝΙΟΣ

1. Αλιεία µε µηχανότρατα – τράτα
2. Αλιεία µε τράτα – βιτζότρατα

ΙΟΥΛΙΟΣ

1. Αλιεία µε µηχανότρατα – τράτα
2. Αλιεία µε κυκλικά δίχτυα (γρι-γρι) ηµέρας
3. Αλιεία µε τράτα – βιτζότρατα

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

1. Αλιεία µε µηχανότρατα – τράτα
2. Αλιεία µε κυκλικά δίχτυα (γρι-γρι) ηµέρας
3. Αλιεία µε τράτα – βιτζότρατα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

1. Αλιεία, πώληση αστακών & αστακοκαραβίδων
2. Αλιεία µε µηχανότρατα – τράτα
3. Αλιεία µε τράτα – βιτζότρατα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

1. Αλιεία, εµπορία, διακίνηση Ξιφία.
2. Αλιεία, πώληση αστακών & αστακοκαραβίδων

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

1. Αλιεία, εµπορία, διακίνηση Ξιφία
2. Αλιεία, πώληση αστακών & αστακοκαραβίδων

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

1. ∆ίχτυα κυκλικά (γρι-γρι) νύχτας [από την 15η του µήνα]
2. Αλιεία, εµπορία, διακίνηση Ξιφία
3. Αλιεία, πώληση αστακών & αστακοκαραβίδων

Προηγούμενο άρθροΣΩΛΗΝΑΣ
Επόμενο άρθροΝομοθεσία για Ερασιτεχνική Αλιεία